Zonnebloem met Rijnmondband-3

Stuurloos optreden samen met Rijnmondband-3 voor de “Zonnebloem”in Schiedam.
Het was een fantastische middag, alle aanwezigen hebben genoten van ons optreden. 
Ja, daar doen wij het toch voor.
Het sluitstuk was gezamenlijk zingen en spelen met Stuurloos en Rijnmondband-3.
Het ging niet helemaal in overeenstemming met elkaar, maar dat mocht de pret niet drukken.